BLOG NGOẠI KHOA KENCARE

 

Đây là trang đăng tải các bài viết chuyên về lĩnh vực ngoại khoa KenCare, trong đó có các bài viết về những tiến bộ trong phát triển, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực ngoại khoa tại KenCare nói riêng và tại các Trung Tâm Y Tế Quốc Tế là đối tác của KenCare tại thị trường Việt Nam, Quốc Tế nói chung.

Công ty tiếp nhận và đăng tải các bài viết có ý nghĩa chia sẻ kiến thức chăm sức khỏe và sắc đẹp của cộng đồng, đối tác, khách hàng có nhu cầu chia sẻ và viết bài chuyên môn xin gửi email tới info@kencare.com.sg

Chúng tôi sẽ cập nhật các bài viết chuyên cho lĩnh vực này trong thời gian sớm nhất.

 

0