Phẫu Thuật Tạo Hình & Thẩm Mỹ

 

Trong chương trình này, KenCare Clinic chủ yếu tập trung vào các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ sẹo, tiêm tế bào gốc tự thân làm đầy sẹo và nếp nhăn hay phối hợp với các sản phẩm làm đầy chất lượng quốc để phù hợp với nhu cầu khác nhau của từng khách hàng.  Đối với giải pháp tế bào gốc tự thân trong thẩm mỹ tại KenCare khác với các đơn vị khác bởi việc nuôi tế bào được thực hiện trực tiếp tại các labo chuyên nuôi cấy tế bào của KenCare tại Singapore và kết hợp bảo quản mẫu trước và sau khi nuôi cấy tại Labo của KenCare tại Việt Nam. Dịch vụ phẫu thuật tạo hình hay phẫu thuật thẩm mỹ khác sẽ được thực hiện bởi sự hợp tác của KenCare Clinic với hệ thống bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ tại Singapore và Viện Thẩm Mỹ Hà Nội.

 

0