CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN
GIẤY PHÉP LƯU HÀNH JUVI

 

Ngoài việc đăng ký ứng dụng bản quyền sở hữu trí tuệ về công trình “TÁCH CHIẾT NỀN NGOẠI BÀO TỪ CUỐNG RỐN & NHAU THAI” trong nghiên cứu và phát triển nguyên liệu chính WH-STEM* của JUVI, các nguyên liệu sử dụng trong JUVI, các sản phẩm JUVI và thương hiệu JUVI còn được cấp chứng chỉ, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, an toàn và lưu hành.

*****
Tất cả các nguyên liệu sử dụng trong JUVI đều có nguồn gốc
XUẤT XỨ và chứng nhận xuất xứ tại nước sản xuất.

*****
Tất cả các sản phẩm JUVI đều được đăng ký bảo hộ NHÃN HIỆU và cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. 

*****
JuviSkinCare được đăng ký bảo hộ THƯƠNG HIỆU và cấp chứng nhận bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam.

*****
Các sản phẩm JuviSkinCare trước khi đưa ra LƯU HÀNH tại thị trường Việt Nam, đều đăng ký công bố, được cấp PHIẾU CÔNG BỐ và lưu hành tại Việt Nam.

*****
Từng lô sản phẩm JuviSkinCare trước khi đưa ra thị trường tại Việt Nam đều được KIỂM ĐỊNH và cấp chứng nhận kiểm định AN TOÀN bởi các Trung Tâm Kiểm Nghiệm trực thuộc các sở y tế, bộ Y tế tại
Việt Nam.

 

 

0