ENGLISH
DANH SÁCH TIN TỨC
20/04/2016
NHÀ KHOA HỌC PHAN TOÀN THẮNG SINH RA SẢN PHẨM DÀNH CHO CHĂM SÓC DA TỪ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC MÀNG CUỐNG RỐN

20/06/2016. The Straits Times
XEM THÊM
20/04/2016
BÁO THANH NIÊN VÀ BÁO KHÁC NÓI VỀ THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN TRÊN BẢN ĐỒ TẾ BÀO GỐC THẾ GIỚI
Nội dung đang được cập nhật và bổ sung.
XEM THÊM
20/04/2016
ƯƠM MẦM SỰ SỐNG TỪ CUỐNG RỐN BÁO KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG NÓI VỀ KHẢ NĂNG VÀ TƯƠNG LAI ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC MÀNG CUỐNG RỐN TRONG Y HỌC TÁI TẠO
XEM THÊM
1 11 12 13