ENGLISH
Dao Tao Wendell 2013 HCM

Sự kiện Đào tạo Công nghệ Trị Liệu Vi Kim JUVI Tiêu Chuẩn Quốc Tế Singapore cho 120 Bác sĩ trên toàn quốc được tổ chức tại Viện Sốt Rét Ký Sinh Trùng, Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của các chuyên gia Singapore, Malaysia

Sự kiện Đào tạo Công nghệ Trị Liệu Vi Kim JUVI Tiêu Chuẩn Quốc Tế Singapore
cho 120 Bác sĩ trên toàn quốc được tổ chức tại Viện Sốt Rét Ký Sinh Trùng,
Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của các chuyên gia Singapore, Malaysia

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *