ENGLISH
DaotaoHN5

Sự kiện kiểm tra thực hành kỹ năng lăn vi kim do trực tiếp TGĐ KenCare Group tham gia và chia sẻ kinh nghiệm với hệ thống nhân sự của các đối tác tại miền Bắc.

Sự kiện kiểm tra thực hành kỹ năng lăn vi kim do trực tiếp TGĐ KenCare Group

tham gia và chia sẻ kinh nghiệm với hệ thống nhân sự của các đối tác tại miền Bắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *