ENGLISH
DANH SÁCH SỰ KIỆN
24/04/2018
Các sự kiện đào tạo thực hành và demo thực tế nâng cao tay nghề của các chuyên viên trị liệu Vi Kim của hệ thống đối tác được tổ chức hàng tháng tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
Các sự kiện đào tạo thực hành và demo thực tế nâng cao tay nghề của các chuyên viên trị liệu Vi Kim của hệ thống đối tác được tổ chức hàng tháng tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare…
XEM THÊM
24/04/2018
Sự kiện Cập nhật kiến thức sản phẩm mới JUVI hàng tháng tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
Sự kiện Cập nhật kiến thức sản phẩm mới JUVI hàng tháng tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
XEM THÊM
24/04/2018
Sự kiện Đào tạo 120 Quản lý và Kỹ thuật viên của hệ thống Sài gòn Xinh Spa tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
Sự kiện Đào tạo 120 Quản lý và Kỹ thuật viên  của hệ thống Sài gòn Xinh Spa tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
XEM THÊM
24/04/2018
Sự kiện ra mắt các sản phẩm mới của JUVI tại GEM, Tp.Hồ Chí Minh Do Bodyline International tổ chức.
Sự kiện ra mắt các sản phẩm mới của JUVI tại GEM, Tp.Hồ Chí Minh Do Bodyline International tổ chức.
XEM THÊM
24/04/2018
Sự kiện đào tạo các Quản lý hệ thống 16 Clinic Thu Cúc Tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
Sự kiện đào tạo các Quản lý hệ thống 16 Clinic Thu Cúc Tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
XEM THÊM
1 2 3 4