ENGLISH
DANH SÁCH SỰ KIỆN
24/04/2018
Sự kiện Cập nhật kiến thức sản phẩm mới JUVI hàng tháng tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
Sự kiện Cập nhật kiến thức sản phẩm mới JUVI hàng tháng tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
XEM THÊM
24/04/2018
Sự kiện Đào tạo 120 Quản lý và Kỹ thuật viên của hệ thống Sài gòn Xinh Spa tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
Sự kiện Đào tạo 120 Quản lý và Kỹ thuật viên  của hệ thống Sài gòn Xinh Spa tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
XEM THÊM
24/04/2018
Sự kiện ra mắt các sản phẩm mới của JUVI tại GEM, Tp.Hồ Chí Minh Do Bodyline International tổ chức.
Sự kiện ra mắt các sản phẩm mới của JUVI tại GEM, Tp.Hồ Chí Minh Do Bodyline International tổ chức.
XEM THÊM
24/04/2018
Sự kiện đào tạo các Quản lý hệ thống 16 Clinic Thu Cúc Tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
Sự kiện đào tạo các Quản lý hệ thống 16 Clinic Thu Cúc Tại Viện Tái Tạo Thẩm Mỹ KenCare Hà Nội
XEM THÊM
24/04/2018
Sự kiện Đào tạo Công nghệ Trị Liệu Vi Kim JUVI Tiêu Chuẩn Quốc Tế Singapore cho 120 Bác sĩ trên toàn quốc được tổ chức tại Viện Sốt Rét Ký Sinh Trùng, Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của các chuyên gia Singapore, Malaysia
Sự kiện Đào tạo Công nghệ Trị Liệu Vi Kim JUVI Tiêu Chuẩn Quốc Tế Singapore cho 120 Bác sĩ trên toàn quốc được tổ chức tại Viện Sốt Rét Ký Sinh Trùng, Tp. Hồ Chí Minh với sự tham…
XEM THÊM
1 2 3 4