QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN

 

Nội thành

 Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng có giá trị thanh toán trên 1 triệu đồng,
đơn hàng có giá trị thanh toán dưới 1 triệu đồng khách hàng thanh toán phụ phí 30.000đ/đơn hàng.

 

Ngoại thành

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng có giá trị thanh toán trên 5 triệu đồng,
đơn hàng có giá trị thanh toán dưới 5 triệu đồng khách hàng thanh toán phụ phí 150.000đ/đơn hàng.

 

0